Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

19:06
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viaszydera szydera
18:44
9679 4557 420
18:32
6329 fe53 420
N.
Reposted fromdjLangley djLangley viaszydera szydera
17:48
6141 6c7f 420
Reposted fromursulaundressed ursulaundressed viamiimi miimi
17:48
3820 21e3
Reposted fromamatore amatore viamiimi miimi

September 14 2017

20:29
0120 3da6 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viakurdebele kurdebele
20:28
5087 e5fb 420
Reposted frompixielark pixielark vialaluna laluna
20:13
20:06
1021 ba84 420

September 13 2017

17:32
7650 b1a8 420

September 08 2017

18:51
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek

August 28 2017

19:34
Reposted frombluuu bluuu viakoralina koralina
19:34
7964 dbf3 420
16:43
3303 c696 420
15:39
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viadivi divi

August 26 2017

20:34
8484 2527 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
19:16
19:07
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith

August 22 2017

20:43
0663 cc0b 420
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viasoko soko
20:31
Splotłam palce z jego palcami, czując uspokajające ciepło jego dłoni.
— Jojo Moyes - “Zanim się pojawiłeś”
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasziiiz sziiiz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl