Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 28 2017

16:43
3303 c696 420
15:39
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viadivi divi

August 26 2017

20:34
8484 2527 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
19:16
19:07
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith

August 22 2017

20:43
0663 cc0b 420
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viasoko soko
20:31
Splotłam palce z jego palcami, czując uspokajające ciepło jego dłoni.
— Jojo Moyes - “Zanim się pojawiłeś”
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasziiiz sziiiz
20:30
1951 d726 420
Reposted fromschrodingersdog schrodingersdog viasziiiz sziiiz
20:28
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromwaflova waflova viayeanne yeanne
20:28
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)

August 17 2017

19:26

August 13 2017

15:40
15:07

August 09 2017

20:02
Reposted fromgruetze gruetze vianevermorefuckit nevermorefuckit
20:01
1509 cfd6 420
20:00
5584 7ce4 420
Reposted fromtosiaa tosiaa viamargocia margocia

July 26 2017

21:04
1872 2a2e 420
#mastertruck13

July 20 2017

19:43
3980 fd20 420
19:41
3976 99ad 420
Reposted bydarkerssarethdancingwithaghosteternaljourney
19:22
"mam zero w banku 
i tak mogę dać Ci więcej niż pięćdziesiąt rat"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl